İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

14 NİSAN 2021, ÇARŞAMBA   

50

YEREL YÖNETİMLERE ÖNERİLER KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 20.06.2019 00:00   Güncellenme Zamanı: 20.06.2019 11:11:59  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 20.06.2019 10:57:56

Şube Teknik Danışma Komisyonunda yapılan değerlendirmeler kapsamında yerel yönetimlere öneriler konulu basın toplantısı düzenlendi. Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda Şube Başkanımız Zekeriya Turanbayburt’un açıklamasının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

 

İMO Adana Şube Teknik Danışma Komisyonundan, kararlı ve bilimsel adımların atıldığı katılımcı belediyecilik çağrısı:

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak kentimizde önce insan diyen, ekolojik dengeyi gözeten,  altyapı, trafik sorunlarının çözümü yolunda kararlı, bilimsel adımların atıldığı,  katılımcı belediyeciliğin sürdürüldüğü yerel yönetim anlayışının hakim olmasını istiyoruz.

Bunu sağlamanın zor olduğunun farkındayız. Çünkü kentlerimiz, plansız, sağlıksız büyüme sonucu ulaşım, enerji, su, çöp, atık su gibi teknik altyapı hizmetlerinde yetersiz, kültür, eğitim, sağlık konularında gelişme kaydedemeyen ve yeşil alanlardan yoksun hale gelmiştir.

Ülkemizde 17 yıldır iktidar olan anlayışın inşaat odaklı, insanı,  doğayı, çevreyi korumayan uygulamaları sonucu kentlerimiz daha da betonlaşmış, seçimlerde oy kaygısıyla, sadaka kültürü çerçevesinde ancak insanlar hatırlanabilmiştir.  

Kentimiz de bu durumdan payını almış; ülkede iktidar olan anlayışın Adana çapındaki uygulayıcıları tarafından, telafisi zor yatırımlar uygulamaya konulmuştur.

Yönetim Kurulumuz tarafından gündeme alınan Adana kent sorunları, Şube Teknik Danışma Komisyonumuzca somut olarak ele alınmış ve yeni göreve gelen yerel yönetimlere ışık tutması ve katkıda bulunması amacıyla Adana kamuoyuna sunulması kararlaştırılmıştır.

Adana`nın başta gelen sorunlarından biri olan kent içi trafiğindeki karmaşa, iyileştirilmek bir yana her geçen gün daha da sorun teşkil eden bir duruma ulaşmıştır. Ulaşım Ana planı çerçevesinde çözümlenmesi gereken büyük yatırımlar kamuoyunda tartışılmadan, yeterli teknik analizleri yapılmadan uygulanmaya konulmuştur.  Kamu yararı güden yerel yöneticilik anlayışından uzaklığın bir göstergesi olarak Adana`ya yapılacak köprü sayısıyla övünülerek başlatılan Devlet Bahçeli Köprüsü, ödeneksizlikten durdurulmuşken seçim öncesi alelacele ihale edilen Yavuzlar Köprüsü inşaatına başlanmıştır.

Teknik Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucu, Yavuzlar Köprüsünü de içeren Büyükşehir Belediyesi`nin 11.09.2018 tarih, 2018/42180 kayıt nolu ihalesinin yapılış şekliyle sıkıntılı olduğu görülmüştür. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi olağanüstü hallerde uygulanması gereken 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 B maddesi kapsamında yapılan pazarlık usulü ihale ile işin binde 2,6 gibi sembolik bir tenzilatla bir firmaya verilmiş olması, kamu zararı oluştuğu konusunda güçlü bir kanıya neden olmaktadır.  Bu ihale kapsamındaki Yavuzlar Köprüsü yapımına, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi alelacele başlanılmış ve bir sorun olarak, diğer işler gibi yeni yerel yönetime devrolmuştur.

Bu tip yatırımlar uzun erimli ana planlar kapsamı içinde değerlendirilmelidir.  Sinanpaşa Mahallesinde 13 yıldır çözümsüz bekleyen kentsel dönüşüm sıkıntısı mevcutken; bıkmış usanmış mahalle halkını barınma, güvenlik problemleriyle çaresiz bırakıp, 550 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğindeki köprüyü Sinanpaşa`nın yıkık virane binalarına doğru uzatmadan önce Sinanpaşa`da yapılacak çok iş olduğu açıktır.

Yeni yerel Yöneticilerimizden beklediğimiz bu ihalenin kapsamlı bir incelemesinin yapılması; Yavuzlar Köprüsünün kentimizdeki ulaşıma ne derece katkı sağlayıp trafik akışını rahatlatacağı, şehrin siluetine etkisi, Seyhan Nehri rekreasyon alanında yer alması, Sinanpaşa mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi beraberinde bütünsel olarak değerlendirilerek köprü inşaatına devam edip etmeme konusunda nihai karara varılmasıdır.

Ayrıca kentimizde ana caddelere, parklara yerleştirilen sayıları hayli kabarık olan ATM ve büfeler, zaten yürünmez durumda olan kaldırımları iyice yürünemez hale getirmekte ve çirkin bir görüntü yaratmaktadır. İnönü Parkının eklentilerle ne hale geldiği, buna en iyi örnektir.

Özal Bulvarında hayata geçirilmeye çalışılan üst geçitlerin tekrar gözden geçirilerek halkın gereksinimi ve şehir siluetine etkisi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Ülkemizde ne yazıktır ki, birçok yerel yönetimin temel icraatı, kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi, planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yönlendirilmesi olmuştur.

Kente çakılacak her çivinin kent yaşamına katkısı doğrultusunda kararlaştırılması,  her bir kuruşun kent yararına harcanması gerektiği açıktır. Ülke şartları, yaşanan ekonomik kriz, belediyelerin borç yükleri düşünüldüğünde her bir projenin isabetli kararlara ihtiyacı vardır.

Kentin gereksinimi büyük, gösterişli, mega yatırımlar değildir. Kamu yararı önceliği gözetilen, yaya, engelli, hasta, yaşlı, yoksul kesimler için ulaşılabilir bir kent yaşamı sağlayacak, vatandaşların sosyal kültürel ekonomik yaşamlarına katkı sunacak projeler, uygulamalar ön plana alınmalıdır.

İMO Adana Şubesi, kentimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmektedir.

İMO Adana Şubesinin her bir üyesi yaşadığı kenti sevmektedir. Daha yaşanır bir Adana için, mesleki bilgilerimizle, örgütsel varlığımızla,  çalışmalarımızla, araştırmalarımızla kentimize hizmet vermeye, görüş ve önerilerimizi sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. 

 


Okunma Sayısı: 49

Adana Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.