İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

14 HAZİRAN 2021, PAZARTESİ   

33

ŞUBEMİZ TARAFINDAN ADANA KENT İÇİ ULAŞIM SORUNLARI ÜZERİNE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 28.09.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 28.09.2018 11:24:08  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 28.09.2018 11:16:11

Şube binamızda 25 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen basın toplantısında hızlı ve çarpık kentleşme süreci ile bugünlere gelen Adana’nın, ulaşım ve trafik konusunda oldukça sorunlu bir kent olduğu vurgulanarak Şubemizin Adana kent içi trafiğine ilişkin çözüm önerileri kamuoyuna duyuruldu

 

Basın Toplantısı Metni :

Ülkemizde ve dünyanın pek çok kentinde ulaştırma, toplum hayatını etkileyen en önemli unsurlardan biridir.  Hızlı ve çarpık kentleşme süreci ile bugünlere gelen Adana,  "ulaşım ve trafik" konusunda oldukça sorunlu bir kenttir.

Okullarımızın açılmasıyla birlikte her zaman olduğu gibi sorunların daha da katlandığını görmekteyiz.  Yaklaşan yağmurlu günlerin trafiği daha çekilmez kılacağını da önceki yıllardaki tecrübelerimizden bilmekteyiz.

Toplu taşımanın düzensizliği, dar sokaklar, araba parkına ya da ticarethaneye dönüşmüş kaldırımlar,  araçların gelişi güzel park etmesi, yürümenin akrobasiye dönüştüğü yollar, karmaşa yaratan durak yerleri, altyapı çalışmaları, bozuk yollar, yoğunlukları artıran parsel bazındaki kentsel dönüşümler, bu düzensizliğe çözüm getirme çabalarının olmaması kent yaşamımızı sorunlar yumağı haline getirmiş durumdadır.

Tüm bu sorunların artarak devam etmesi, ulaşımın iyileştirilmesi için basit teknik çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Adana`nın, yapısına ve yararına uygun ulaştırma politikasının oluşturulması için her şeyden önce; tüm sorunların çözümünde olduğu gibi popülist olmayan, göz boyama amacı gütmeyen, ihtiyaca parmak basan çalışmalar yürütülmesi gereklidir.

Bunu özellikle vurguluyoruz, çünkü ne yazıktır ki Adana`da kent içi trafiğin çözümüne ilişkin yeterli çalışmaları göremiyoruz. Yapılan birkaç iyi düzenleme, gerekeni karşılamanın hayli uzağındadır.

Bu durumda kurumlarıyla, meslek örgütleriyle, vatandaşlarıyla hepimiz çözümlerin hayata geçirildiğini görene kadar konuyla ilgili uğraşmalı, çalışma yürütmeli, yetkilileri uyarmalıyız.

Bu anlayış çerçevesinde İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak önerilerimizi sıralıyoruz:

·  Adana için ULAŞIM ANA PLANININ hazırlanması gerekmektedir.  Ulaşım ana planı çalışması; çevre düzeni planı, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları ile uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Bu plan,  mevcut ve gelecekteki ulaşım talebinin gerçekçi büyüklük ve nitelikleri belirlenerek hazırlanmalıdır. (en az 20 – 30 yıllık). Ayrıca uygulamalar ve sonuçları sürekli izlenmelidir.

·  Planlama sürecinde; basit ve tekniğine uygun, trafik mühendisliği çerçevesindeki çözümlerle Adana`nın sorunlu trafik akımında iyileştirmeler yapılmalıdır.

·     Motorlu taşıt trafiğini kent merkezlerine davet eden uygulamalardan kaçınmalıdır.

·  Kentlerimizin kısıtlı yolağını erişilebilirlik yönünde verimli kullanabilmek için yollarda taşıt yoğunluğunu azaltmak,  taşıtlarda ise yolcu yoğunluğunu arttırmak durumundayız.

·  Kısıtlı yol altyapısının taşıt hareketliliğinden ziyade insan hareketliliğine yönelik planlanması mevcut yolları insan hareketliliği yönünde verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

·    Toplu taşıma öne çıkmalıdır. Toplu taşıma türlerinin bütünleştirildiği "tek bilet" uygulamasına yönelik çözümler araştırılmalıdır.

·   Şehir merkezi dolmuşlardan arındırılmalıdır.   Dolmuşlar fiziki koşullara uygun şehrin çeperinde çalıştırılmalı, toplu taşım araçları birbiriyle rekabet halinde değil destekler duruma getirilmelidir.

·   "Kent insanlar içindir" yaklaşımıyla gereken alanlarda taşıt trafiğine kapalı alanlar oluşturulmalıdır. Çakmak Caddesi, Ali Münif Yeğenağa, Büyük Saat civarı ve Tepebağ Höyüğü çevresi vb alanlar araçtan arındırılıp, yaya bölgesi haline getirilmelidir.

·  Ulaşım yatırımları toplu taşımacılığa yönelmeli, kentlilerin toplu taşıma araçlarını kullanması için toplumsal eğitim süreci başlatılmalıdır. Ayrıca okullarda toplu taşımayı özendirici eğitimlere yer verilmelidir.

·   Kaldırımların araba ve esnaf malzemeleriyle işgal edilmesinin önüne geçilmelidir.

·  Yerleşime açılacak yeni bölgelerde ise mekansal planlama kriterlerine uygun sokak, cadde, bulvar, refüj ve kaldırımlar geniş tutulmalı ve bisiklet yolları da düşünülmelidir.

· Hafif raylı sistem, ilave güzergahlarla yeniden projelendirilmeli, özellikle üniversite, hastane, otogar, havaalanı ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgeler projeye dahil edilmelidir. Mahallelerden hafif raylı sisteme ulaşım kolaylaştırılmalıdır.

·   TCDD hattı kent trafiği için bir avantaja dönüştürülmelidir. Demiryolu sistemi çift hatlı, elektrikli, aktarma noktalı, HRTS sistemle bağlantılı olarak yeniden planlanmalıdır.

·  İnsan öncelikli bir kent anlayışı ile yaşlıların, çocukların, yayaların kent içindeki her türlü hareketliliğini kolaylaştıracak bir anlayış öne çıkarılmalıdır.

·     Adana`nın mevcut kentleşme ve ulaşım sorunlarının kentliye doğru ve anlaşılabilir şekilde aktarılması ve duyarlı bir KENTLİ BİLİNCİ YARATILMASI önemlidir. Bu çerçevede bilimsel çözüm ve iyileştirme önerilerinin de açık ve anlaşılabilir şekilde kamuoyuna aktarılması gerekmektedir.

Kent yaşamında trafiği de içeren insani ihtiyaçlar bir bütündür. Soruna bütüncül yaklaşmak, çakılacak tek bir çiviyi bile kentsel planlamaya dahil etmek, öngörülü düşünüp geleceği gözeten planları geliştirmek kaçınılmazdır. Kentsel kaynakların yanlış ve işlevsiz yatırımlar yolunda heba edilmesinin önüne geçilmelidir. Telafisi mümkün olmayan yanlış projeler hayata geçirilmemelidir.

Büyükşehir ve ilçe yerel yöneticilerimizi, trafik şube müdürlüğümüzü Adana kent içi ulaşım ve trafik sorunun çözümü için ivedilikle önlemler almaya, uzun vadeli bir çalışma yürütmeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki sorunlar, ancak gerçekten çözmek istenirse; planlı, programlı, bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde çalışılırsa çözüme kavuşacaktır.

 


Okunma Sayısı: 173

Adana Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.