2. Ulusal Beton Kongresi


Yayın Bilgisi : 27 Mayıs 1991

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 27.05.1991

Basım Yeri : KARDEŞLER MATBAASI

Yazar(lar) :

Cilt :
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: 1 "Genelde Yüksek Dayanımlı Beton" - (Prof. İlhan BERKTAY (YÜ)) Sayfa : 1 - 14
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Performanslı Beton - (Prof. Dr. Yves MALİER (E.N.S. Cachan)) Sayfa : 15 - 22
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Betonun Dünü, Bugünü, Yarını - (Prof. Dr. Ferruh KOCATAŞKIN (İTÜ)) Sayfa : 23 - 41
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kuzey Amerika'da Yüksek Yapılar Ve Yüksek Dayanımlı Beton - (İnş. Y. Müh. Haluk ÖZBERKİ (Üstay Grubu)) Sayfa : 42 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Boşluk Oranı Ve Geometrisinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi, Yüksek Dayanımlı Betonda Boşluk Yapısı - (Prof. Dr. Saim AKYÜZ (İTÜ)) Sayfa : 53 - 66
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Betonlarda Durabilite - (Prof. Mario COLLEPARDİ (University of Ancona) Dr. Celal KOZANOĞLU (Set Betoya) İnş. Müh. Cevdet YANARDAĞ (Boykim A.Ş.)) Sayfa : 67 - 75
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çok Yüksek Mukavemetli Betonların Mühendislik Özellikleri - (Dr. Y. Müh. François de LARRARD (L.C.P.C.) Prof. Dr. Yves MALİER (E.N.S. Cachan)) Sayfa : 76 - 114
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: II "Yüksek Dayanımlı Beton İle Tasarım" - (Prof. İsmat Aka (İTÜ)) Sayfa : 115 - 121
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Betonun Yapısal Davranışı İle İlgili Bir İrdeleme - (Prof. Dr. Uğur ERSOY (ODTÜ) Prof.Dr. Tuğrul TANKUT (ODTÜ)) Sayfa : 122 - 139
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Betonun Düşündürdükleri - (Prof. Dr. Ergin ATIMTAY (ODTÜ Sayfa : 140 - 146
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Ve Normal Mukavemetli Betonların Davranışının Yanal Donatıyla Yetkinleştirilmesi - (Prof. Altay GÜNDÜZ (Y.U)) Sayfa : 147 - 158
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Betonun İnşaatta Kullanımı Konusunda Standartlar Ve Yönetmeliklerdeki Gelişmeler - (Prof. Şükrü M. ÜZÜMERİ (Toronto Üniv.) Ar.Gör. Şevket ÖZDEN (Toronto Üniv.)) Sayfa : 159 - 182
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kolonlarda Yüksek Mukavemetli Beton Kullanımının Maliyet Mukayeseli İncelemesi - (İnş. Müh. Oktay GÜRLEK (Uttaş) Doç.Dr. Turan ÖZTURAN (B.Ü.)) Sayfa : 183 - 194
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Beton İle Öngerilme Teknolojisinin Getirdikleri - (Dr. Celal KOZANOĞLU (Set Betoya)) Sayfa : 195 - 201
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Yapılarda Yüksek Dayanımlı Beton Kullanımına İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma - (İnş. Y. Müh. irfan BALIOĞLU (Balkar Mühendislik) İnş. Müh. Niyazi PARLAR (Parlar Mühendislik) İnş. Y. Müh. Cemal AKÇA (Cema Mühendislik)) Sayfa : 202 - 210
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti: III "Yüksek Dayanımlı Beton Bileşimi" - (Prof.Dr. Ferruh KOCATAŞKIN (İTÜ)) Sayfa : 211 - 226
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Performanslı Betonların Bileşimlerinin Belirlenmesi Çimento Harçları Yöntemi - (Dr. Yük. Müh. François de LARRARD (L.C.P.C.) Yük. Tekniker Claude PUCH (L.C.P.C.)) Sayfa : 227 - 245
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Mukavemetli Betonlar Ve Bileşenleri - (Dr. Müh. İlkin BALTA (STFA Kalite)) Sayfa : 246 - 255
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Yapılarda Yüksek Dayanımlı Beton - (Doç. Dr. M. Hulusi ÖZKUL (İTÜ) Dr. Mustafa E.KARAGÜLER (İTÜ)) Sayfa : 256 - 261
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Beton Üretiminde Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkı Maddelerinin Etkinliği - (Prof. Dr. Mehmet Uyan (İTÜ) Ar. Gör. Hasan YILDIRIM (İTÜ)) Sayfa : 262 - 279
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Mukavemetli Beton Üretiminde Mineral Katkı Maddelerinin Etkinliği - (Doç. Dr. Turan ÖZTURAN (B.Ü)) Sayfa : 280 - 293
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KKTC'de Doğal Ve Kırma Taş Agregaları İle Yüksek Beton Basınç Dayanımları - (Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇELİK (Doğu Akd. Üniv.)) Sayfa : 294 - 302
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Polipropilen Ve Çelik Lifli Yüksek Dayanımlı Betonların Basınç Ve Çekme Yükleri Altındaki Davranışları - (Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOKYAY (O.D.T.U.) Öğr.Gör. Kambiz RAMYAR (O.D.T.Ü.) Öğr.Gör. Lütfullah TURANLI (O.D.T.Ü.)) Sayfa : 303 - 311
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Beton Niteliğini Yükseltme Amacı İle Polimerlerin Kullanılması - (Prof. Dr. M. Süheyl AKMAN (İTÜ)) Sayfa : 312 - 324
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Beton Üretimi İçin Çimento-Süper Akışkanlaştırıcı Seçimi - (Doç. Dr. Murat SOYLU (Aslan Çimento A.Ş.) Ar. Müh. Cristophe LEVY (L.C.R.)) Sayfa : 325 - 340
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Raportör Görüş Özeti Konu: IV "Yüksek Dayanımlı Betonla Türkiye'de Araştırma Ve Uygulama" - (Doç. Dr. Turan ÖZTURAN (B.Ü)) Sayfa : 341 - 349
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Yüksek Dayanımlı Beton Üretiminde Uygulamanın Ve Araştırmanın Mevcut Durumu - (Doç. Dr. Erbil OZTEKİN (Kal-Tek Beton) İnş. Müh. Haluk IŞÖZEN (İMO) İnş.Müh. Abdülselam SUVAKÇI (İMO)) Sayfa : 350 - 367
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Hazır Beton Üretiminde Bir Deneme - (Prof. Dr. M. Süheyl AKMAN (İTÜ) Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN (Kal-Tek Beton)) Sayfa : 368 - 381
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  B 52,5 Betonla Öngerilmeli Köprü Kirişi Üretimi - (İnş. Müh. Gürkan BALCA (Pekintaş)) Sayfa : 382 - 391
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Atatürk Barajı Ve Hidroelektrik Santralı Dipsavak İnşaatında Kullanılan Yüksek Dayanımlı Beton - (Hamdi TÜREDİ (DSİ XVI. Böl. Müdürlüğü)) Sayfa : 392 - 406
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Mukavemetli Beton: Türkiye'de Uygulama - (İnş. Y.Müh. Necat CİLASON (STFA Kalite) Dr. Müh. İlkin BALTA (STFA Kalite) Mim. Turgut GENÇOĞLU (STFA Kalite) İnş.Y. Müh. Necdet AKSOY (STFA Kalite)) Sayfa : 407 - 426
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Otoyol Şantiyelerinde Üretilen Yüksek Dayanımlı Betonlarla İlgili Bir İstatistiksel Çalışma Ve Üretim-Kalite Sorunları - (Fiz. Y. Müh. Yurtcan Gürsu (Karayolları) Fiz. Y. Müh. İnş. Müh. Mehmet Kalmış (Karayolları) Kim. Müh. Ünal AKDAĞ (Karayolları) İnş.Y.Müh. Berrin PARLA (Karayolları)) Sayfa : 427 - 443
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yüksek Dayanımlı Beton Üretimi Optimizasyonunda Nitelik Denetleme Düzeyi - (Doç. Dr. Abdurrahman GÜNER (G.Antep Univ.) Y.Doç. Dr. Abdülhakim M. DAWOD Arş.Gör. Hanifi ÇANAKÇI (G.Antep Üniv.)) Sayfa : 444 - 454
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası