25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ AÇIKLAMASI

İMO Adana Şube Yönetim Kurulu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında açıklama yaptı

Eklenme Tarihi: 03/01/2022

ŞİDDETSİZ, SÖMÜRÜSÜZ BİR YAŞAM MÜMKÜN

Ne yazıktır ki bu yıl da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü, kadın cinayetlerinin arttığı,  giderek derinleşen ekonomik krizin ve uzun süredir devam eden pandeminin kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırdığı koşullarda karşılıyoruz.

Ülkemiz zorlu günlerden geçiyor; vatandaşların yaşam standartları en dip noktalarda, yoksulluk, işsizlik had safhada ve bu koşullarda görüyoruz ki 2022 bütçesinde halktan yana tedbirler yok. Kadınlar da bütçede yok sayılmış. Kadına yönelik şiddetin, tacizin, ekonomik baskıların daha da artığı böylesi bir dönemde kadınlara yer vermeyen, cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bir bütçeyi kabul edilemez buluyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe oluşturulsun diyoruz.

Ülkemizdeki kadına yönelik şiddetin artışı karşısında duyarsızlık, alınmayan önlemler, üstelik tam tersi var olan az sayıdaki önlemin de İstanbul Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi ortadan kaldırılması durumu daha da vahimleştiriyor. Tüm olumsuz koşullara rağmen şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için; İstanbul Sözleşmesi`ni savunmaya devam edeceğiz

Rakamlar da aciliyeti işaret etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre geçtiğimiz ay, 2021 Ekim ayında erkekler tarafından 18 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2021 yılının 10 ayında ise 215 kadın cinayeti, 170 kadının şüpheli ölümü gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz kasım ayında da her gün kadın cinayetleri işleniyor. Ne yazık ki yolda yürürken vahşice öldürülen Mimar Başak Cengiz de bunlardan biriydi.

Kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştıran, kadına yönelik şiddetin engellenemediği bir ülkede özgürlükten, eşitlikten, insanca bir yaşamdan söz edilemez. Kadına yönelik her türlü şiddetin, özgür ve eşit bir toplumda, savaşsız bir dünyada yok olacağını biliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin aynı zamanda demokrasi ve özgürlük mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Yasal önlemlerin alındığı, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, insanların, kadınların tahakküm altına alınmadığı; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel özgürlüğünü kabul eden bir toplumsal yaşamda ancak kadına yönelik şiddet yok olacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak, şiddetsiz, sömürüsüz bir yaşam mümkün diyoruz; kadınların öldürülmediği, kadın ve çocuk istismarlarının olmadığı, şiddetin ve sömürünün yer almadığı bir toplumsal yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası