RTÜK ARSASI SATIŞI VE İMAR FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ

Şube Başkanımız Hasan Aksungur, bu yılın Ocak ayında satışı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde fonksiyon değişikliği onaylanan, kamuoyunda RTÜK arsası olarak bilinen arsa ile ilgili açıklama yaptı.

Eklenme Tarihi: 17/11/2021

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

ARSA KAMU YARARI ADINA DEĞERLENDİRİLMELİDİR


Bilindiği üzere bu yılın Ocak ayında ihaleye çıkarılan Radyo Televizyon Kurulu`na (RTÜK) ait 3 bin 365 m2 büyüklüğünde, şehrin merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde yer alan, betonlaşmamış az sayıda kalan kamu arazilerinden biri olan arsanın, Adana kamuoyunun itirazlarına rağmen satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu arsanın kamunun prestijli bir alanı olmasına kulak asılmadan ve ne yazıktır ki asıl bu nedenlerle oluşan değeri itibarıyla, rant getirisinin yüksek olacağı cazibesiyle satışı gerçekleştirilmiştir.

Kamu hizmet alanı olarak işlenmiş olarak satışı yapılan arsanın, satışından sonra, "özel sağlık tesisine" dönüştürülmek üzere verilen bir dilekçe ile önce görüşüldüğü komisyonda, ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde oylanarak üç ret oyuna karşılık sağlık tesisi olarak fonksiyon değişikliği kabul edilmiştir.

FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİNİN SATIŞTAN SONRA GERÇEKLEŞMESİ SORU İŞARETİDİR

Akla gelen ilk soru ister istemez bir sağlık tesisi inşası için alındığı belli olan ve alınırken Kamu hizmet alanı olarak işlenmiş iken, satışından sonra bu arsanın fonksiyon değişikliğinin kabul edileceği nasıl öngörülebilmiştir.

İmarda kendi iş alanına uygun olmayan bir cins tanımlaması olan ve bu durumuyla kullanamayacağı belli bir yeri, ticari bir şirketin almasını mümkün görmek hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum da ister istemez satış sonrası bu imar değişiminin yapılacağına dair zeminin önceden hazırlandığını ve satışın muvazaalı olduğunu düşündürmektedir.

Aynı zamanda açıktır ki arsada, satış öncesi bu fonksiyon değişimi yapılmış olsaydı, satış değeri daha yüksek olacaktı ve kamu daha avantajlı bir fiyata satışı gerçekleştirecekti. Kamu hizmet alanı olarak işlenmiş durumdaki satışıyla kamu zarara uğratılmıştır.

Tüm bunlar akıllarda soru işareti bırakırken, diğer önemli konu kentimize ait az sayıda kalan ve halihazırda yeşil alan olan kentin nefes alacağı bir alanın betonlaşmasına izin verilecek olmasıdır.

İnsan ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu Adana`nın ana arterlerinden birinde özel sağlık ünitesinin yapılmasına izin vermek üzere alanın "özel sağlık tesisine" dönüştürülmesi ile bölgede zaten var olan sorunları daha da artacaktır. Bir diğer konu da araştırmalarımıza göre ilgili kurumlardan, il sağlık müdürlüğünden bu alanda bir sağlık tesisi yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı konusunda kurum görüşü alınmamıştır. Kaldı ki bu türden bir sağlık tesisinin kent merkezine yapılması konusunda bütüncül bir imar planı çerçevesinde değerlendirilmelidir.

KONUNUN TAKİPÇİYİZ


İnşaat Mühendisleri Odası olarak Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan fonksiyon değişikliğini uygun görmediğimizi, bahse konu RTÜK arsası olarak kamuoyunda bilinen arsanın kamu hizmet alanı olarak kalmasını ve Adana`nın merkezinde bir yeşil alana dönüştürülmesini kamu yararı adına uygun bulmaktayız. Adanalıların çoğunluğunun görüşünün de bu olduğu kanısındayız.

Konunun yakından takipçiyiz. Hukuki yollar da dahil olmak üzere konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası