NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ONAYLI PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLERE GÖZ YUMULMAMALIDIR ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 HAZİRAN 2019, PERŞEMBE   

36

ONAYLI PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİKLERE GÖZ YUMULMAMALIDIR

    Yayına Giriş Tarihi: 14.08.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 14.08.2018 16:18:12  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 14.08.2018 16:00:44

Şubemiz Adana imar sorunları üzerine yaptığı basın açıklaması 09.08.2018

 

Adana`da imar sorunları çözüme kavuşturulamıyor

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak; Adana`nın,  kentte yaşayan insanların sosyal, kültürel yaşamlarını geliştiren planlamaya sahip, çevreye duyarlı,  çağdaş, güvenli bir kent kimliğine ulaşmasını istiyoruz. Mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak kent sorunlarını dile getirmekteki amacımız bu doğrultuda bir kent kimliğine ulaşılması ve Adana`daki sorunların çözümü yönünde adımlar atılmasını sağlamak içindir.

Bunu sağlamak için vatandaşlarıyla, kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir.  Ancak hiç kuşku yok ki bu görev ve sorumluluk birincil olarak bu çalışmaları yapmak üzere göreve talip olan, seçimler sonucu bu sorumluluğu ifa etmek üzere göreve başlayan yerel yönetimlerimize düşmektedir.

Adana`nın yıllara dayalı sorunları olduğunu, plansız büyümeyle çarpık yapılaşan kentimizde bu sorunların çözümünün kolay olmadığını biliyoruz. Özellikle imar sorunları kentimizde başlı başına önemli bir sorundur.  İmar plan uygulaması iptallerinin ve plan değişikliklerinin eksilmediği Adana`da,  imar sorunları maalesef çözüme kavuşturulamamıştır. İmara açık arazilerin sayısı ve büyüklüğü kısıtlıdır. Bina üretim sürecindeki bu durum şüphesiz ki pek çok kesim açısından sıkıntı yaratmaktadır. Ancak bu durumun, usulsüzlüklerin yapılması için gerekçe oluşturmayacağı son derece açık ve nettir.

Şubemiz pek çok sorun gibi bu sorunu da daha önce kamuoyu nezdinde dile getirerek, yerel yönetimleri uyarmıştı. Ancak Adana`daki kimi inşaatlarda onaylanan mimari projeler üzerinde, yapım aşamasında oynamalar yapılarak projeye aykırı değişiklikler yapıldığına,  haksız kazanç sağlandığına dair şikayetleri gerek üyelerimizden gerekse vatandaşlardan almaya devam ediyoruz.

Kimi uygulayıcılar tarafından imara uygun olarak hazırlanan ve onaylatılan projeye, üretim aşamasında uyulmadığı, yapılan değişikliklerle inşaat alanının genişletildiği; etik dışı bu uygulamanın hukuksuzluğa, firmalar arasında haksız rekabete neden olduğu ve bu duruma da ilgili idarelerden göz yumanların olduğu Şubemize iletilmiştir. İlgili idarelerin, özen göstermesi ve denetlemesi durumunda bu usulsüzlüklere meydan verilmeyeceği düşüncesindeyiz.  Bu nedenle tüm ilgili kurumları, bir an önce önlem almaya davet ediyoruz.

Yine, yerel yönetimlerin, park, yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak belirlenen arsaları, inşaat firmalarına satması, bu arsaların yerine emsal teşkil etmeyen yerlerde başka bir alan göstermeleri kabul edilemez. Mahalleliye olası bir depremde toplanma alanı olarak daha uzak bir başka mahallede alan göstermek ve onların park ve yeşil alanlarını yok etmek aldatmacadan ibarettir ve kamusal hizmet anlayışıyla bağdaşmaz.  Bu tarz inşaatların durdurulmasını talep etmek de Adana`ya olan sorumluluğumuz gereğidir. Bu konuda sorumluların etkili girişimi acilen yerine getirmesi gerekmektedir.

Ülkemizin, özelde de kentimizin çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Seçim öncesi gündeme giren ruhsatsız yapılara yapı kayıt belgesi verilmesi içeren düzenlemenin, bu sorunları körüklediğini düşünüyoruz. İmar afları, daha önceki uygulamaların da gösterdiği gibi zaten sıkıntılı bir durumda olan yapı stokuna, yeni kaçak yapıların eklenmesine gerekçe oluşturarak, yeni sorunlar yaratacaktır. Devletin görevi insana değer vererek, sağlıklı konutlarda yaşamasını sağlamak, kamu yararını gözeterek yapı stokunu güvenilir, dayanıklı duruma getirmek için önlem almak, denetimi ve bunu sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır, kaçak yapıları affetmek değildir.

Rant hesabı, siyasi ve kişisel çıkar gütmek, bunu yapanlara karşı çıkmamak insan hayatına mal olacak durumlar yaratmaya sebebiyet vermektir. Ülkemiz, önemli deprem kuşakları üzerindedir. Önümüzdeki günlerde, 17 Ağustos tarihinde, ülkemizin en yıkıcı depremlerinden Marmara depreminin üzerinden 19 yıl geçmiş olacak. Kaybettiğimiz canlar ve acılar unutulmamalıdır.

Bu nedenle diyoruz ki; barınma hakkını birebir ilgilendiren imar, inşaat, kentsel dönüşüm, riskli yapı ve benzeri tüm bu konular bilimsel, etik, güvenli bir çalışma anlayışı ile imara uygun tasarımlarla, projelere uyularak ve düzgün denetimle hayata geçirilmelidir. Yerel yönetimlerden beklediğimiz budur.

 


Okunma Sayısı: 130

Adana Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır