NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 9. KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU İKİNCİ DUYURUSU YAYIMLANDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

26 MAYIS 2019, PAZAR   

31

9. KIYI MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU İKİNCİ DUYURUSU YAYIMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 16.04.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 26.04.2018 13:56:27  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 16.04.2018 11:19:19

Dokuzuncusu 1- 3 Kasım tarihlerinde Adana’da düzenlenecek olan Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumunun amacı inşaat mühendisliğinin bir dalı olan kıyı ve deniz mühendisliği üzerinde kuramsal, planlama ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır.

Dokuzuncusu 1- 3 Kasım tarihlerinde Adana`da düzenlenecek olan Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumunun amacı inşaat mühendisliğinin bir dalı olan kıyı ve deniz mühendisliği üzerinde kuramsal, planlama ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalar ile bu alanda karşılaşılan sorunların tartışılmasını ve çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamaktır.

Ulusal Kıyı ve Deniz Mühendisliği Sempozyumlarının hedefi ülkemizde kıyı yapılarının doğru planlanması, güncel ve geçerli yöntemlerle tasarımı ve uygulanması, kıyıların ekolojik ve doğal değerlerinin ve dengelerinin korunarak kullanılması, kıyı problemlerinin önlenmesi, iklim değişikliği ve kıyılarımıza etkilerinin araştırılması, bütünleşik kıyı alanları yönetimi gibi birçok konuda mühendislik hizmetlerinin en üst düzeye getirilmesi, uzman yetiştirilmesi, kıyı kentlerini ve kıyı alanlarını kullanan halkın bu konularda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesidir.  Bu hedefe ulaşmak için:

- Kıyı ve deniz mühendisliği eğitiminin öncelikli alan olarak geliştirilmesi ve buna ilişkin insan kaynakları ve bilgi düzeyinin arttırılması

- Kıyı kentlerini kullanan sivil toplum kuruluşları ile birlikte halkın bilgilendirilmesi

- Planlama, projelendirme, uygulama, denetim alanlarında ulusal standart ve şartname oluşturulması ile ilgili çalışmaların ileri düzeye taşınması

- Üniversitelerde konuya olan ilginin artırılması

- Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

1. Kıyı Hidrodinamiği ve Morfolojisi

Dalga Teorisi, Dalga Transformasyonu, Kıyıboyu Malzeme Taşınımı, Kıyı Çizgisi Değişimi, Fiziksel ve Sayısal Modelleme.

2. Kıyı Yapıları

Liman Planlama, Tasarım, Dalga - Yapı-Zemin Etkileşimi, Dalgakıranlar, Liman ve Yat Limanları, Denizaltı Boru Hatları, Açık Deniz yapıları ve Platformlar, Kıyı Koruma Yapıları, Yapım, Bakım, İzleme, Sığlaşma ve Tarama, Kıyı Yapılarında Malzeme, Hasar İzleme, Onarım ve Güçlendirme, Kıyı Alanlarında Geoteknik Uygulamalar.

3. Kıyı Alanları Planlaması ve Çevre

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Çevresel ve Yasal Boyutlar, İklim Değişikliği ve Kıyı Kentlerin Planlamasına Etkisi, Kirlenme, Sulak Alanlar ve Akarsu Ağızları, Su Kalitesi, Saha Çalışmaları ve Veri Toplama, Veri Değerlendirme Yöntemleri ve Kıyı Bilgi Sistemleri, Kıyı Çizgisi Değişimleri ve CBS Uygulamaları, Kıyı – Deniz Mühendisliği Uygulamalarında Çevresel ve Yasal Boyutlar.

4. Doğal Afetler ve Riskler, İklim Değişikliği

Kıyı Alanlarını Etkileyen Doğal Afetler, İklim Değişikliği ve Kıyılara olan Etkileri, Deniz Seviyesi Yükselmeleri, Deprem, Tsunami, Taşkın, Ekstrem Doğa Olayları, Risk Analizi ve Önlem Stratejileri.

5. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulamalar

Rüzgar, Dalga, Akıntı Enerji Kaynakları.

6. Kıyı ve Deniz Mühendisliğinde Eğitim

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet gönderimi son tarih: 28 Mayıs 2018

Değerlendirilmiş özetlerin yazarlara duyurusu son tarih: 18 Haziran 2018

Bildiri tam metin gönderimi son tarih: 21 Eylül 2018

Düzeltme istenen bildirilerin gönderimi son tarih: 13 Ekim 2018

Kabul edilmiş bildirilerin yazarlara duyurusu son tarih: 16 Ekim 2018Okunma Sayısı: 515

Adana Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır