TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ ADANA ULAŞIM SORUNLARI ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

06 NİSAN 2020, PAZARTESİ   

12

ADANA ULAŞIM SORUNLARI ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 17.11.2016   Güncellenme Zamanı: 17.11.2016 13:53:43  Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 17.11.2016 13:50:13

Aralarında Adana’nın da bulunduğu pek çok metropol kentin kent içi ulaşım konusunda problemli olduğunu belirten Şube Başkanımız H. Çağdaş Kaya, Adana ulaşım sorunları üzerine yazılı açıklama yaptı

Aralarında Adana`nın da bulunduğu pek çok metropol kentimizin kent içi ulaşım konusunda problemli olduğu söylenebilir. Çünkü günümüz yerel yöneticilerinin ortak paydası, kentlerimizi araç trafiği için cazip hale getirmektir. Bu anlayışa uygun olarak kentlerimiz, araçların hızla hareket etmesini sağlayacak alt ve üstgeçitlerle, köprülerle donatılmış, kitlesel toplu taşımacılığa dönük yatırımlar yapılmamıştır. İnsan kent yaşamının ana unsuru olarak görülmemektedir.

Adana`da "ulaşım ve trafik" olgusu uzunca bir zamandır kent yaşamında sorun olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak herkesçe açık olan bu gerçeğe ve meslek odalarımızın yıllardır ısrarla vurgulamasına karşın Adana için ulaşım ana planı hazırlama çalışmaları henüz başlatılmamıştır.

Adana`da ulaşım ana planı için yapılan tek çalışma 1992 yılında gerçekleştirilen ulaşım ana planı etüt çalışmalarıdır.  Ne yazıktır ki o zamandan bu yana, yani 24 yıldır yerel yöneticilerimiz ulaşım planlamasına ihtiyaç duymamıştır. Mevcut uygulamada yeni planlanan ulaşım faaliyetleri, kentin tümünü ve diğer ulaştırma türlerini gözeten bir ulaşım ana planına dayanmadan hayata geçirilmekte bu da ulaşım sorununun giderek içinden çıkılmaz hale gelmesine neden olmaktadır.

Kent nüfusumuzun artışı ile birlikte yerleşim alanlarının plansız bir şekilde gelişmesi sonucunda yeni ulaşım araçlarının kent yol ağına katılması, kent içi ulaşımda ise ısrarla küçük taşıma kapasiteli (minibüs, otomobil, taksi, vb gibi) araçların kullanılmasının yanı sıra trafik yönetiminin yetersizliği kent içi ulaşımı olumsuz yönde etkilemiştir. Merkezi iş alanları olan bölgelerde kullanılan yollar otoparklara dönüşmüş durumdadır. Kaldırımlar yayalar tarafından kullanılamamakta; araçlar, lokanta ve kafelerin uzantıları, esnafın malları ile işgal altındadır.

Ne yazık ki kent içi ulaşım politikasının odak noktasında, günü kurtarmaya dönük yatırımlar, palyatif lokal çözümlerle sınırlı projeler yer almaktadır. Adana`nın kent içi ulaşımı, yanlış yatırımlar nedeniyle düzeltilmek bir yana daha da sorunlu hale getirilmiştir. Adana`nın  sırtında bir kambur olan ve Adanalıları borç yükü altında bırakan Hafif Raylı Sistem ve alt – üst geçitlere proje aşamalarında defalarca karşı çıktık. Bugün haklılığımız ve kamunun uğradığı zarar ortadadır. Adana Büyükşehir Belediyesi alt geçitin üstünün kapatacağı yeni kavşak düzenlemesi üzerinde çalışmaktadır. Bu karnıyarığın üstünün kapatılması, o bölgedeki trafiği bugün için rahatlatacaktır elbette.

Ancak unutulmamalıdır ki kent yaşamı insanın ihtiyaçlarından trafiğe kadar bir bütündür. Kentin kaderini etkileyecek, bu tür projelerde geri dönülmez yanlışların yapılmaması için, soruna bütüncül yaklaşmak, çakılacak tek bir çiviyi bile kentsel planlamaya dahil etmek, 20-30 yıl sonraki nüfusun ve ihtiyaçların hesaba katıldığı ve buna bağlı büyüyecek trafik yoğunluğunu da gözetecek plan ve projeler geliştirmek gerekmektedir. Kentsel kaynaklar yanlış ve işlevsiz yatırımlar yolunda heba edilmemelidir.

Adana`nın kent içi ulaşımda karşı karşıya bulunduğu sorunların asıl kaynağı, ulaşım ana planı olmamasından, sürdürülebilir ve bütünlükçü bir ulaşım politikasının hayata geçirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Adana`nın ulaşım ana planına ihtiyacı vardır. Ancak ulaşım ana planını hazırlanma sürecinin uygulanabilir ve bütüncül olması, aynı zamanda gelecekteki gelişmeler gözetilerek yapılması önem arz etmektedir.  Yine bu çalışmalar kentin paydaşlarıyla birlikte yürütüldüğünde sağlıklı, kalıcı, verimli sonuçlara ulaşılabilir.

 

Bugün kent içi ulaşımın temel hedefi erişilebilirlik ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu noktanın hayli uzağında bulunduğumuzu vurgulamamız gerekiyor. Kent yaşamımızın bu önemli sorununun giderek daha da karmaşık bir yapıya dönüşmemesi için çözüm yolları ivedilikle,  gelişen bilim ve teknolojinin ışığında etkin bir şekilde tartışılmalı, bu konudaki çağdaş uygulamalar ve teknolojik gelişmeler incelenerek hayata geçirilmelidir.


Okunma Sayısı: 108

Adana Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.